Zapisy i oferta

30 Miejsc w żłobku Minionki zostało utworzonych dzięki otrzymaniu dofinansowania z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029, w związku z decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, z dnia 20 czerwca 2023 r., nr FERS.02.01-IP.06-0001/23-00 o dofinansowanie Projektu niekonkurencyjnego nr FERS.02.01-IP.06-0001/23 pt. Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+ w ramach Działania 02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Żłobek

Przedszkole